مجوز غذا و دارو ایران

مجوز سازمان غذا و دارو ایران جهت تولید و صادرات مواد غذایی با بهترین کیفیت میباشد .

 

ظرفیت خالی - نبات - زعفران - شکر - برند - نام تجاری - نبات شاخه - نبات چوبی - نبات نی دار - بلور - شیرینی - نبات نهنگ -نبات موسیو کندی - نبات هنر شیرین - بسته بندی - نبات زغفرانی - نبات سفید - نبات ایران